Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Pracownik HR

Moduł VCC Pracownik HR obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie pracy działu HR. Podczas kursu uczestnicy zaznajamiają się definicjami, modelami, jak i teoriami niezbędnymi w umiejętnej pracy z ludźmi. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu opisywania stanowisk pracy, wdrażania modeli kompetencyjnych w przedsiębiorstwie, komunikacji interpersonalnej, ocen pracowników, systemu motywacyjnego czy wartościowania stanowisk pracy. Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru kompetencji HR. Pracownik HR powinien:
 • tworzyć opisy stanowisk pracy,
 • skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • kontrolować przebieg rozmowy,
 • aktywnie słuchać pracownika,
 • zastosować w praktyce wykorzystywać narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi,
 • nawiązać trwałe relacje z pracownikami,
 • rozpoznać słabe i mocne strony pracownika,
 • określać definicje kompetencji,
 • określać kompetencje w zależności od danego stanowiska,
 • określać definicje organizacyjne i stanowiskowe,
 • wyznaczać kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • pracować w zakresie budowy modeli kompetencji w oparciu o kulturę organizacyjną,
 • określać strukturę kompetencyjną,
 • posiadać podstawową wiedzę w zakresie programowania neurolingwistycznego,
 • wdrażać system ocen okresowych,
 • znać rodzaje metod oceny pracowników,
 • definiować motywację i potrafić zaspokajać potrzeby pracowników,
 • znać różne teorie motywacyjne,
 • potrafić zastosować pozapłacowe elementy motywowania,
 • potrafić wartościować stanowiska pracy.
Moduł skierowany jest do managerów, pracowników działów personalnych, osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie HR-u.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.