Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Akademia Menedżera

Słowo ‘menedżer’ obejmuje swym znaczeniem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej. Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru zarządzania. Menedżer powinien:
  • potrafić skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych,
  • posiąść umiejętność skutecznego słuchania,
  • opisywać cztery temperamenty,
  • opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
  • wyznaczać cele zgodnie z metodą SMART,
  • potrafić planować i organizować pracę zespołu,
  • potrafić zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty.
Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.