Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Coaching

Coaching jest procesem wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby - coacha - poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań. Najbardziej uproszczona definicja mówi, że jest to proces, który ma pomóc ludziom w osiąganiu lepszych wyników działań. To również stanowi główny cel kształcenia. Uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje dotyczące przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie, wdrażania zmian. Umożliwi to głębsze zrozumienie dynamiki systemów, jakimi są firmy, pracujące w nich zespoły i jednostki. Podczas zajęć prezentowane są podejścia pracy w coachingu oraz konkretne techniki coachingu indywidualnego i zespołowego. Celem kształcenia jest zrozumienie istoty coachingu, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy nad wyznaczaniem i osiąganiem własnych celów oraz klientów. Po odbyciu studiów słuchacze będą potrafili samodzielnie prowadzić sesje coachingowe zgodnie z międzynarodowymi standardami. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i coachingowe, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru kompetencji coacha:
 • sprostanie etycznym wytycznym i standardom zawodowym,
 • stworzenie układu coachingowego,
 • stworzenie zaufania i zażyłości z klientem,
 • obecność coachingowa,
 • aktywne słuchanie,
 • wpływowe pytania,
 • bezpośrednia komunikacja,
 • tworzenie świadomości,
 • projektowanie akcji,
 • planowanie i ustalanie celów,
 • zarządzanie rozwojem i odpowiedzialnością.
Znajomość narzędzi i technik wykorzystywanych w coachingu pozwoli na profesjonalne prowadzenie procesu coachingowego z klientem. Swoją pracę będzie wykonywał zgodnie z założeniami kodeksu etycznego coacha. Kurs skierowany jest do managerów, trenerów wewnętrznych organizacji oraz osób związanych z kształtowaniem umiejętności i postaw innych, jak również do tych, którzy zainteresowani są rozwojem w kierunku coachingu.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.