Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Monter sieci światłowodowych

akres modułu obejmuje zajęcia wykładowe oraz zajęcia praktyczne w zakresie fizycznych podstaw działania, podstawowych parametrów i technologii wytwarzania światłowodów oraz kabli światłowodowych, osprzętu do instalowania kabli światłowodowych, sposobów łączenia światłowodów, pomiarów parametrów linii światłowodowych, a także podstaw projektowania torów optycznych i pasywnych sieci światłowodowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada kompetencje pozwalające samodzielnie instalować kable światłowodowe, wykonywać spoiny mechaniczne i termiczne włókien światłowodowych, wykonywać instalację przełącznic i muf światłowodowych oraz przeprowadzać pomiary transmisyjne i reflektometryczne w liniach światłowodowych. Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu instalacji światłowodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących czynności:
 • posługiwania się narzędziami do zdejmowania pokryć ochronnych i precyzyjnego cięcia światłowodów;
 • wykonywania złączy światłowodowych metodą klejenia;
 • wykonywania mechanicznych złączy światłowodowych;
 • przygotowywania światłowodów do ich termicznego łączenia;
 • posługiwania się różnymi rodzajami spawarek do światłowodów;
 • określania parametrów spoin termicznych na podstawie obrazów gorących i zimnych spoin;
 • rozpoznawania i korygowania błędów powstających w procesie termicznego spajania światłowodów;
 • posługiwania się reflektometrami optycznymi;
 • posługiwania się przyrządami do transmisyjnych pomiarów torów światłowodowych;
 • instalowania kabli światłowodowych metodą układania, wciągania i wdmuchiwania;
 • instalowania i konfigurowania przełącznic oraz muf światłowodowych;
 • posługiwania się logarytmicznymi jednostkami miary;
 • projektowania prostego i rozgałęzionego toru optycznego metodą bilansowania mocy.
Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie instalacji światłowodowych otwiera szerokie możliwości rozwoju kariery zawodowej. Ponadto uczestnicy podniosą poziom swoich umiejętności w zakresie samodoskonalenia i świadomego kreowania rozwoju zawodowego.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.