Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Trener VCC

Trener VCC to osoba, która prowadzi szkolenia w systemie VCC. Oprócz wiedzy merytorycznej i doświadczenia w danym zawodzie/kompetencji, powinien wykazywać się znajomością systemu certyfikacyjnego VCC, a także posiadać rozwinięte umiejętności pracy z grupą i przekazywania wiedzy w celu uzyskania zakładanych efektów kształcenia u uczestników szkoleń. Celem kursu jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera VCC. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie. Szkolenie obejmuje 60 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:
  • 40 godzin teorii
  • 20 godzin praktyki.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.