Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Techniki sprzedaży

Techniki sprzedaży to zbiór podstawowej wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać każdy pracownik działu handlowego. Aby sprzedaż przyniosła pożądane efekty, niezbędne jest profesjonalne przygotowanie zespołu handlowego do pracy przy realizacji procesu sprzedażowego. Realizując proces sprzedażowy, należy uwzględnić nie tylko techniki sprzedaży, ale również specyfikę produktu i charakterystykę grupy docelowej. Powodzenie procesu sprzedaży to: nawiązanie pozytywnego kontaktu poprzez prezentacje handlową, odpowiadanie na obiekcje klienta oraz skuteczne finalizowanie sprzedaży. Proces sprzedaży składa się z kilku etapów:
  • Pozyskanie klientów
  • Nawiązywanie kontaktu
  • Prezentacja oferty
  • Negocjacje i zamknięcie sprzedaży
  • Obsługa posprzedażowa
Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 30 min.
  • część praktyczna: 30 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.