Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Systemy prezentacji informacji w biznesie

Prezentowanie danych, wizualizacja zestawień, ich odpowiednia forma oraz kształt jest standardowym elementem funkcjonowania w świecie biznesu wszelkich instytucji publicznych, prywatnych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Profesjonalne podejście do tego zagadnienia staje się coraz bardziej powszechnym trendem na rynku światowym. Wynika to z faktu, że globalne środki komunikacji zapewniają szerokie spektrum możliwości dotarcia do klientów, pod warunkiem ciekawej, efektownej i efektywnej formy prezentowania własnych produktów, usług i wszelkiego typu podsumowań. Niestety bagatelizacja tej dziedziny, mającej swoje korzenie w szeroko rozumianej formie reklamowej może w konsekwencji doprowadzić do zmniejszenia popytu i zainteresowania prezentowanymi dobrami. Posiadanie umiejętności w zakresie systemów prezentacji informacji pozwoli danej osobie opanować następujący zakres tematyczny:
  • techniki tworzenia i przygotowania prezentacji;
  • elementy animacji w kontekście prezentowania danych;
  • możliwości form wydruku;
  • optymalizacja konstruowania treści merytorycznych;
Szkolenie zakończone będzie egzaminem certyfikującym w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC). Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 30 min.
  • część praktyczna: 30 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.