Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Pierwsza pomoc

Uczestnik po zakończonym kursie nabędzie umiejętności i wiedzy :
 • w korzystaniu ze sprzętu ochronnego występujących w apteczkach ratowniczych
 • oceny zagrożeń dla siebie i poszkodowanego
 • w przeprowadzeniu wywiadu ratowniczego i oceny podstawowych czynności ratowniczych
 • w ułożeniu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • prowadzenia postępowania w ramach bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo oddechowej u dorosłych, dzieci i niemowląt
 • obsłudze automatycznego defibrylatora AED
 • udzielaniu pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • w stosowaniu materiałów opatrunkowych oraz badania, unieruchamiania poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa
 • stosowania procedur postępowania w przypadku oparzeń termicznych, chemicznych, elektrycznych
 • sposobów ewakuacji z miejsc zagrożenia
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych podczas akcji ratowniczej
Czas trwania egzaminu:
 • część teoretyczna: 40 min.
 • część praktyczna: 30 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.