Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Komputer i Internet w zawodach technicznych

Moduł Komputer i Internet w zawodach technicznych ukierunkowany jest na opanowanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do efektywnego wykorzystywania nabytych umiejętności w obrębie podstawowych operacji wykonywanych na komputerze i związanych z obsługą internetu oraz poczty elektronicznej. Wymagane są nie tylko wiadomości z zakresu opanowania podstawowych terminów, ale także efektywne wykorzystanie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu systemu Windows. Efektem ukończonego szkolenia są umiejętności osoby, która skutecznie:
  • operuje na programach związanych z obsługą poczty elektronicznej,
  • opanowała pojęcia związane z budową komputera,
  • stosuje wszelkie narzędzia diagnostyczne dostępne w systemie Windows,
  • zna obsługę komunikatorów i potrafi z nich efektywnie korzystać,
  • dostosowuje się do środowiska, systemu pracy oraz ewentualnych niestandardowych sytuacji.
Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 35 min.
  • część praktyczna: 35 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.