Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Emisja głosu

Emisja głosu to proces wytwarzania i wyprowadzania głosu na zewnątrz w mowie lub śpiewie. Emisja głosu jest czynnością intelektualną i ruchową. To znaczy, że tworzenie dźwięku nie polega tylko na mechanicznym działaniu poszczególnych narządów i mięśni. Intelektualny charakter emisji głosu oznacza, że jest ona świadomą i celową czynnością uzależnioną od naszego układu nerwowego. Układ nerwowy stanowi źródło i umożliwia świadomą koordynację pracy mięśni oraz ruchów wykonywanych w czasie tworzenia dźwięków. Emisja głosu opiera się na pracy poszczególnych mięśni. Ucząc się emisji głosu, poznajemy i przyswajamy sobie nowe odruchy. Tworzymy nowe nawyki głosowe. Uczymy się nowych sposobów pracy mięśni oraz ich koordynacji, a także utrzymania i regulacji odpowiedniego stanu ich napięcia i rozluźnienia. Emisja głosu jest wypadkową czynności oddychania, fonacji, rezonansu i artykulacji. To właśnie te czynności zespolone w całość są przedmiotem zainteresowania w czasie nauki prawidłowego tworzenia głosu. Nauka emisji głosu obejmuje zwłaszcza oddychanie, artykulację, przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany dynamiki i barwy. Prawidłowa emisja głosu jest szczególnie przydatna dla osób, które w codziennej pracy muszą bardzo obciążać swój głos, dla których poprawnaemisja głosu jest podstawą w pracy. Umiejętność posługiwania się głosem jest niezbędna każdej osobie, która w swojej pracy zawodowej ma za zadanie przekonać słuchacza do swojego zdania, produktu, usługi czy pomysłu. Poprawna emisja głosu sprawia, że brzmi on mocno, pewnie i wiarygodnie, a my nie męczymy się przy dłuższych przemówieniach czy, rozmowach. Głos jest traktowany jako narzędzie pracy, które – jeśli jest używane prawidłowo, poprawia nasz wizerunek i jednocześnie daje możliwość pełniejszego wyrażenia naszej indywidualności. Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 40 min.
  • część praktyczna: 45 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.