Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Pośrednictwo pracy

Pośrednicy pracy VCC skupieni są wokół Instytutu VCC jak również wokół Akademii Edukacyjnych. Realizują oni zadania związane z kojarzeniem popytowej i podażowej strony rynku pracy. Pozyskują oferty pracy od pracodawców i kierują je do potencjalnych kandydatów do pracy. Dbają o właściwy dobór osób na zgłoszone przez pracodawców oferty, zgodnie z ich preferencjami wynikającymi z profilu poszukiwanego kandydata do pracy. Dobierają oferty pracy do określonych preferencji i możliwości zawodowych osób szukających zatrudnienia na skutek pozostawania w bezrobociu lub osób chcących zmienić dotychczasową pracę. Pośrednicy pracy wykorzystują wiedzę z zakresu rynku pracy, rekrutacji i selekcji orazzawodoznawstwa. W pracy stosują zasady profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Dbają o stałe doskonalenie zawodowe i aktualizują swoją wiedzę o rynku pracy, zawodach i aktach prawnych regulujących świadczenie pośrednictwa pracy. Będąc najbliżej rynku pracy, pełnią rolę doradczą w działaniach prowadzonych przez Instytut VCC. Certyfikat VCC z zakresu Pośrednictwa pracy ważny jest przez okres 5 lat. Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 105 min.
  • część praktyczna: 180 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.