Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Doradca zawodowy

Doradcy zawodowi VCC skupieni są wokół Instytutu VCC oraz Akademii Edukacyjnych. Do zadań Doradców zawodowych VCC należy dokonywanie rozpoznania predyspozycji zawodowych i doradztwo w zakresie wyboru – zmiany – doskonalenia:
  • ścieżki zawodowej, w sposób odpowiadający potrzebom współczesnego rynku pracy oraz
  • ścieżki edukacyjnej, adekwatnej do realiów aktualnego rynku pracy jak i w kontekście zawodów przyszłości.
Sporządzane przez Doradcę zawodowego wspólnie z klientem Indywidualne Plany Rozwoju umożliwiają wybór właściwych dla danej osoby branż i zawodów, odpowiednich kierunków kształcenia oraz skutecznych metod poszukiwania – zmiany zatrudnienia. Wiedza i praca Doradcy zawodowego mogą być również pomocą i źródłem inspiracji do zmian w zakresie zarządzania personelem zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach. Certyfikat VCC z zakresu Doradztwa zawodowego ważny jest przez okres 5 lat. Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 105 min.
  • część praktyczna: 180 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.