Inventum » język branżowy
język branżowy

Język niemiecki dla pracowników do budowy kotłów i wznoszenia wyciągów

Kurs kierowany jest do osób, które chcą podjąć zatrudnienie jako pracownik do budowy kotłów i wznoszenia wyciągów w kraju niemieckojęzycznym lub z klientem niemieckojęzycznym. Podstawowym założeniem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu. Program szkolenia zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw przedmiotów, narzędzi, maszyn i materiałów, typowych zwrotów branżowych, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy. Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.