Inventum » język branżowy
język branżowy

Język niemiecki dla ślusarzy

Zasadniczym celem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ślusarza. Program kursu zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw narzędzi, maszyn, urządzeń, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy czynności i towarzyszących im sytuacji. W module znajdziemy także pojęcia związane z bezpieczeństwem w pracy i udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnik szkolenia rozwinie umiejętności komunikacyjne niezbędne do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy i porozumienia się ze współpracownikami. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie ślusarza w kraju niemieckojęzycznym: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.