Inventum » język branżowy
język branżowy

Język niemiecki dla spawaczy

Moduł powstał z myślą o osobach, które planują podjąć pracę w zawodzie spawacza w kraju niemieckojęzycznym lub z klientem niemieckojęzycznym. Kurs umożliwia nabycie kompetencji językowych z zakresu słownictwa branżowego, nazw urządzeń i narzędzi, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy spawacza czynności i towarzyszących im sytuacji, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, porozumienia się ze współpracownikami i pracodawcą oraz rozwiązywania sytuacji problemowych. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie spawacza: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.