Inventum » język branżowy
język branżowy

Język niemiecki dla elektryków

Zasadniczym celem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu elektryka. Program kursu zakłada przede wszystkim naukę słownictwa branżowego, nazw narzędzi, urządzeń, programów specjalistycznych i dokumentacji, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy czynności i towarzyszących im sytuacji a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy i udzielaniem pierwszej pomocy. Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie elektryka w kraju niemieckojęzycznym bądź z klientem niemieckojęzycznym: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.