Inventum » język branżowy
język branżowy

Język niemiecki dla monterów instalacji grzewczych, sanitarnych oraz klimatyzacji

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą podjąć pracę jako monter instalacji grzewczych, sanitarnych oraz klimatyzacji w kraju niemieckojęzycznym lub z klientem niemieckojęzycznym. Realizacja modułu zapewni pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu. Uczestnik szkolenia opanuje słownictwo branżowe, nazwy przedmiotów, narzędzi, maszyn i materiałów, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy. Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie montera: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.