Inventum » język branżowy
język branżowy

Język angielski dla barmanów

Język angielski dla barmanów to moduł przeznaczony dla osób, które wiążą swoją karierę z pracą w charakterze barmana przede wszystkim w środowisku anglojęzycznym. Znajomość języka przyda się również barmanom wykonującym swój zawód w Polsce, gdyż ilość obcojęzycznych klientów polskich barów, pubów stale rośnie. Moduł rozwija znajomość języka angielskiego w zakresie tematycznym związanym z wykonywaniem pracy w barze. Umiejętności komunikacyjne w tego typu pracy są bardzo ważne, dlatego też prezentowany moduł umożliwia nabycie umiejętności komunikacyjnych w zakresie kontaktów ze współpracownikami i przełożonymi dotyczącymi obowiązków oraz metod i organizacji pracy, a także kontaktów z klientami. Uczestnik szkolenia pozna również typowe zwroty oraz odpowiednie branżowe słownictwo potrzebne w pracy barmana. Umiejętności związane z rozwojem kariery obejmują analizę rynku pracy oraz redagowanie CV i listu motywacyjnego, a także prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Konstrukcja modułu kładzie szczególny nacisk na opanowanie słownictwa i zwrotów językowych potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub obsługi klienta posługującego się językiem angielskim. Wszystkie podstawowe umiejętności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie) rozwijane są zarówno w zakresie użycia języka, jak i poprawności kulturowej. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.