Inventum » język branżowy
język branżowy

Język angielski dla stolarzy

Stolarz to osoba zajmująca się zawodowo wykonaniem oraz konserwacją mebli, mebli artystycznych elementów stolarki budowlanej, skrzyni, instrumentów muzycznych, ram, wyrobów dekoracyjnych itp. Współczesny rynek pracy jest przychylnie nastawiony do osób trudniących się w zawodach budowlanych. Dlatego też w wyniku przeprowadzonych badań powstał moduł język angielski dla stolarza. Jest on przeznaczony dla osób, które wiążą swoją karierę z pracą w zawodzie stolarza w środowisku anglojęzycznym. Moduł rozwija znajomość języka angielskiego w zakresie tematycznym związanym z wykonywaniem pracy stolarza w warsztacie stolarskim. Umiejętności komunikacyjne obejmują kontakt ze współpracownikami i przełożonymi dotyczący obowiązków oraz metod i organizacji pracy, a także kontakt z dostawcami zajmującymi się sprzedażą . Umiejętności związane z rozwojem kariery obejmują analizę rynku pracy oraz redagowanie CV i listu motywacyjnego, a także prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz tworzenie ogłoszeń dotyczących poszukiwania pracy. Konstrukcja modułu kładzie szczególny nacisk na opanowanie słownictwa i zwrotów językowych potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub komunikacji ze współpracownikami posługującymi się językiem angielskim. Wszystkie podstawowe umiejętności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie) rozwijane są zarówno w zakresie użycia języka, jak i poprawności kulturowej. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.