Inventum » język branżowy
język branżowy

Język angielski dla organizatorów ruchu turystycznego

Język angielski dla organizatorów ruchu turystycznego - moduł skierowany do osób zajmujących się zawodowo tworzeniem produktu turystycznego oraz realizacją usługi turystycznej w środowisku anglojęzycznym. Moduł ten stanowi element składowy modułu VCC New Competences – Organizator ruchu turystycznego, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences. Moduł rozwija znajomość branżowego języka angielskiego. Uczestnicy szkolenia po odbyciu 60 godzinnego kursu będą potrafili obsługiwać anglojęzycznych klientów w biurze podróży. Prezentacja i sprzedaż oferty, obsługa posprzedażowa nie będzie stanowiła dla nich żadnego problemu. Kursanci nauczą się również przygotowywać obcojęzyczne opisy produktu destynacji do katalogów. Ponadto należy podkreślić, iż główny nacisk w module położony jest na opanowanie fachowego słownictwa oraz przydatnych zwrotów językowych. Umiejętności komunikacyjne usprawnią współpracę z hotelami w zakresie rezerwacji miejsc oraz z przewoźnikami w zakresie rezerwacji biletów i usług specjalnych. Uczestnicy kursu nabędą także umiejętności potrzebne przy poszukiwaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgadnianie warunków pracy. Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla zawodu organizatora ruchu turystycznego.
  • Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.