Inventum » język branżowy
język branżowy

Język angielski dla pracowników obsługi biurowej

Język angielski dla pracowników biurowych - moduł przeznaczony dla osób które wiążą swoją karierę z pracą biurową w środowisku anglojęzycznym. Moduł ten stanowi element składowy modułu VCC New Competences – Pracownik Biurowy, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences. Moduł rozwija znajomość języka angielskiego w zakresie tematycznym związanym z wykonywaniem pracy w środowisku biurowym. Umiejętności komunikacyjne obejmują kontakt ze współpracownikami i przełożonymi dotyczący obowiązków oraz metod i organizacji pracy, a także kontakt z klientami, zarówno bezpośredni i telefoniczny, jak i korespondencyjny. Umiejętności związane z rozwojem kariery obejmują analizę rynku pracy oraz redagowanie CV i listu motywacyjnego, a także prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Konstrukcja modułu kładzie szczególny nacisk na opanowanie słownictwa i zwrotów językowych potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub obsługi klienta posługującego się językiem angielskim. Wszystkie podstawowe umiejętności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie) rozwijane są zarówno w zakresie użycia języka jak i poprawności kulturowej. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.