Inventum » język branżowy
język branżowy

Język angielski dla opiekunów dziecięcych

Język angielski dla opiekunów dziecięcych – moduł przeznaczony dla osób, które zawodowo zajmują się opieką nad dziećmi w środowisku anglojęzycznym. Stanowi element składowy modułu VCC New Competences – Opiekun dziecięcy jak również samodzielny moduł VCC Select Competences. Moduł pogłębia znajomość języka angielskiego w zakresie potrzebnym dla opiekuna dziecięcego. Są to przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. Taka osoba powinna umieć porozumieć się z dzieckiem i jego opiekunami, poradzić sobie w typowych dla tego zawodu sytuacjach takich jak: zabawa z dzieckiem, karmienie, przygotowanie posiłków, na spacerze, w nagłych przypadkach losowych, jak choroba dziecka czy wypadek. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy szukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienie warunków pracy. Główny nacisk w module kładzie się na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dlatego zawodu. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.