Inventum » język branżowy
język branżowy

Język angielski dla opiekunów osób starszych

Język angielski dla opiekuna osób starszych – moduł przeznaczony dla osób wykonujących ten zawód w środowisku anglojęzycznym. Stanowi element składowy modułu VCC New Competences - Opiekun osób starszych, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences. Moduł pogłębia znajomość języka angielskiego w zakresie potrzebnym dla opiekunów osób starszych. Są to przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. Taka osoba powinna umieć porozumieć się z osobami będącymi pod jej opieką, poradzić sobie w typowych dla zawodu sytuacjach takich jak: rozmowa z podopiecznym, karmienie i przygotowanie posiłków, podawanie leków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, pomoc w pracach domowych, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie pomocy w sytuacjach zagrożenia. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy szukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienie warunków pracy. Główny nacisk w module kładzie się na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.