Inventum » język branżowy
język branżowy

Język angielski dla florystów

Moduł przeznaczony jest dla osób, które zawodowo zajmują się florystyką w środowisku anglojęzycznym. Stanowi element składowy zawodu VCC New Competences - florysta, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences. Pogłębia znajomość języka angielskiego, przede wszystkim w zakresie umiejętności komunikacyjnych w zawodzie. Florysta powinien porozumieć się z klientami i dostawcami, poradzić sobie w typowych dla tego zawodu sytuacjach takich jak: przyjmowanie zamówienia, adresowanie, przygotowanie bukietów, wybór kwiatów, rozpoznawanie świąt i okazji w danym państwie. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy poszukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgadnianie warunków pracy. Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.