Inventum » język branżowy
język branżowy

Język angielski dla elektryków

Moduł pogłębia znajomość języka angielskiego w zakresie potrzebnym dla elektryka. Są to przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, nazwy narzędzi i urządzeń. Elektryk powinien porozumieć się z pracodawcą, asystentem, poradzić sobie w typowych dla tego zawodu sytuacjach, takich jak: instalacja i naprawa sprzętu elektrycznego, dokonywanie zakupów czy też określanie obowiązków w pracy, zarówno dla siebie jak i dla asystenta. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy poszukiwaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgadnianie warunków pracy. Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.