Inventum » język branżowy
język branżowy

Język angielski dla Logistyków Spedytorów

Moduł przeznaczony dla osób, które zawodowo zajmują się logistyką i spedycją w środowisku anglojęzycznym. Stanowi element składowy modułu VCC New Competences – logistyk spedytor jak również samodzielny moduł VCC Select Competences. Logistycy/spedytorzy to osoby, których praca związana jest z dystrybucją, zaopatrzeniem i przewozami towarów, zarówno w kraju jaki i poza jego granicami.W dobie postępującej globalizacji ich kontakt z zagranicznymi kontrahentamistaje się niezbędny.Moduł pogłębia znajomość języka angielskiego w zakresie potrzebnym do wykonywania zadań zawodowych. Jest to przede wszystkim znajomość fachowej terminologii oraz umiejętności komunikacyjne. Osoby wykonujące zawód logistyka/spedytora powinny poradzić sobie w typowych dla tego zawodu sytuacjach, wykazując się znajomością słownictwa i zwrotów w zakresie podstawowych obszarów logistyki i spedycji. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy szukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienie warunków pracy. Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym jak i również z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dlatego zawodu.Najważniejsze elementy bloku obejmują zarówno specjalistyczne, branżowe zagadnienia tematyczne, jak i zwroty wykorzystywane w kontaktach interpersonalnych. Warunkiem uczestnictwa w kursie specjalistycznym jest znajomość języka ogólnego na poziomie B1. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.