Inventum » język branżowy
język branżowy

Język angielski dla Kelnerów

Właściwa obsługa klienta jest jednym z czynników, które mają wpływ na popularność restauracji, a kontakt kelnera z klientem tworzy przyjazną atmosferę i wpływa na zadowolenie osób odwiedzających restaurację. Oprócz jakości serwowanych dań, to często właściwa obsługa decyduje o tym, czy klient powróci do restauracji i poleci ja znajomym. Moduł ten jest skierowany do kelnerów lub osób przygotowujących się do tego zawodu, które pragną nabyć umiejętność swobodnego porozumiewania się z anglojęzycznymi klientami w restauracji. Kurs umożliwia poznanie specjalistycznego słownictwa i zwrotów niezbędnych przy obsłudze gości - witanie i żegnanie klienta, przyjmowanie i realizacja zamówień, udzielanie informacji dotyczących serwowanych dań i napojów, rekomendowanie potraw, przyjmowanie płatności itp. Tematyka przewiduje również zagadnienia dotyczące odpowiedniego sposobu nakrywania stołu, układania sztućców i naczyń oraz rozumienie poleceń i instrukcji przełożonych w tym zakresie. Szkolenie nastawione jest na umiejętności komunikacyjne, które są kluczowe w pracy kelnera. Szkolenie zakończone będzie egzaminem certyfikującym w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC). Otrzymanie takiego certyfikatu stanie się potwierdzeniem posiadanych kompetencji. Zalecana liczba godzin szkoleniowych: 60
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.