Inventum » wózki widłowe
wózki widłowe

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Cena promocyjna:

355,00 zł

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauka i zdobycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych (widłowych) w tym uprawnień do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).
Warunki stawiane kandydatom
Kandydat na operatora powinien mieć:

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę przy obsłudze wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Uprawnienia

Zaświadczenia, które wydajemy są bezterminowe (druk zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej), na wszystkie typy wózków (spalinowe, gazowe, elektryczne), a dodatkowo istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim lub co ważniejsze w języku niemieckim.
Na Państwa życzenie szkolenie może zakończyć się egzaminem państwowym Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia UDT są bezterminowe ważne na terenie całego kraju. Koszt egzaminu UDT wynosi 160 zł.
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

PROMOCJA!!! Cena kursu: 355,00 zł

(promocja obowiązuje od styczna 2016r. do czerwca 2016r.)


Cena obejmuje:

  • pełne szkolenie – część teoretyczną i praktyczną obsługę wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej,
  • egzamin wewnętrzny wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu,
  • materiały szkoleniowe,
  • ubezpieczenie NNW, jeżeli ktoś nie posiada załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT.

Możliwość podejścia do państwowego egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania uprawnień I WJO ,II WJO ,III WJO
Przy szkoleniach Inventum współpracuje z najlepszymi: Centrum Szkoleń Zawodowy !

Zdobądź z nami uprawnienia na Wózki Widłowe:

podnośnikowe, naładowne ,ciągnikowe ,specjalne

Trener:

Adam Irzyk
Opis kwalifikacji trenera:
Długoletnie doświadczenie trenera. Policealna szkoła zawodowa-instruktor praktycznej nauki zawodu


Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.