Inventum » rozwiązania proekologiczne w firmie
rozwiązania proekologiczne w firmie

Rozwiązania proekologiczne w firmie

Tytuł szkolenia:

Rozwiązania proekologiczne w Firmie

Miejsce szkolenia:

Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych:

30-50 godzin (w zależności od potrzeb)

Efekty kształcenia założone do osiągnięcia:

Uczestnicy/ki szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie rozwiązań ekologicznych, w tym, wiedzę z zakresu rozwiązań ekologicznych oraz zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w swojej firmie, w tym: fotowoltaiki. wiatraków, jak również dowiedzą się jak taką inwestycję finansować. Dodatkowo przewidujemy panel poświęcony optymalizacji kosztów energii w działalności. Szkolenie prowadzone będzie w sposób praktyczny i jak najbardziej efektywny. W zależności od potrzeb uczestników/uczestniczek stosowane będą wykłady, dyskusje, burze mózgów, stadium przypadku – case study oraz pracę w małych grupach.

Program szkolenia:

MODUŁ I – GOSPODARKA ENERGIĄ W MMŚP

stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), sterowanie wytwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii, systemy pomiarowe, technologie inteligentnych budynków i ich zastosowanie, zarządzanie energiią cieplną, projektowanie systemowego zarządzania energią w przedsiębiorstwie jako lokalnym systemie energetycznym ¬ SMART GRID, sterowanie oświetleniem z zastosowaniem inteligentnego sterowania i energooszczędnych źródeł światła.

MODUŁ II – SUROWCE I ODPADY W MMŚP

nowoczesne, ekologiczne technologie gospodarowania surowcami, projektowanie ekologicznych surowców, ekologiczna gospodarka odpadami, sposoby i metody gospodarowania odpadami, w tym przechowywania, magazynowania, transportu, prowadzenie ewidencji odpadów, diagnozowanie problemów z zakresu gospodarki odpadowej, projektowanie rozwiązań.

MODUŁ III – ZAGADNIENIA DOT. ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH

sposoby finansowania inwestycji z zakresu rozwiązań ekologicznych, analiza dostępnych źródeł finansowania, korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne zmian w zakresie wprowadzania w/w inwestycji.

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener:

Radosław Szlagowski

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w w/w zakresie. Przeprowadził ponad 700 godzin szkoleń dla przedsiębiorców; Brał udział w tworzeniu biznes planu i restrukturyzacji oraz udzielał usług konsultingowych (doradztwo ekonomiczne, prawne, ekologiczne).

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.