Inventum » recykling
recykling

Recykling

Tytuł szkolenia:

Recykling

Miejsce szkolenia:

Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych:

20-40 godzin (w zależności od potrzeb)

Program szkolenia:

  1. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie opłaty produktowej,
  2. Segregacja odpadów, obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska,
  3. Obowiązki dotyczące ewidencji i gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi,
  4. Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych,
  5. Sprawozdawczość podmiotów oraz gmin w zakresie odebranych odpadach komunalnych i nieczystościach ciekłych, wymagane poziomy odzysku i recyklingu

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener:

Lidia Rembiasz-Kantor

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w zakresie ekologii. Ponad 5 letni staż pracy w Małopolskim Inspektoracie Środowiska oddział w Nowym Sączu. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń finansowanych z UE dotyczących ekologii, ochrony środowiska, zanieczyszczeń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.