Inventum » opłaty za korzystanie ze środowiska
opłaty za korzystanie ze środowiska

Tytuł szkolenia:

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Miejsce szkolenia:

Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych:

16 godzin (lub w zależności od potrzeb)

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy:

 • wprowadzają gazy lub pyły do powietrza (np. posiadają samochody służbowe, korzystają z klimatyzacji, dokonują przeładunku benzyn silnikowych, posiadają kotły lub piece piekarnicze),
 • pobierają wody podziemne, powierzchniowe,
 • wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi.

Cele szkolenia

Szkolenie pozwala dowiedzieć się jaki rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska, jak wyliczyć opłaty środowiskowe, jak wypełnić sprawozdanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, jakie są planowane zmiany w przepisach

Program szkolenia:

 • Opłata z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
 • Opłata z tytułu poboru wód podziemnych i powierzchniowych.
 • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 • Opłata za składowanie odpadów.
 • Przykłady naliczania opłat
 • Opłata produktowa z tytułu wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach i produktów.
 • Przykłady naliczania opłat.
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, wynikające z ustawy o odpadach.
 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener:

Radosław Szlagowski

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w w/w zakresie. Przeprowadził ponad 700 godzin szkoleń dla przedsiębiorców; Brał udział w tworzeniu biznes planu i restrukturyzacji oraz udzielał usług konsultingowych (doradztwo ekonomiczne, prawne, ekologiczne).

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.