logistyka odzysku i CSR a gospodarka odpadami

Logistyka Odzysku, CSR a gospodarka odpadami

Tytuł szkolenia:

Logistyka odzysku

Miejsce szkolenia:

Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych:

16-24 godzin (w zależności od potrzeb)

Efekty kształcenia założone do osiągnięcia:

Informacje o korzyściach z zaangażowania przedsiębiorców w procesy odzysku i recyklingu w ramach łańcucha dostaw.

Program szkolenia:

  1. wpływ ekonomii ochrony środowiska na zmiany w podejściu do zarządzania firmą – rozwój zarządzania środowiskowego
  2. cykl życia odpadu jako narzędzie marketingowe,
  3. standardy selektywnej zbiórki w zależności od miejsca powstawania odpadów,
  4. zwroty i reklamacje jako źródło informacji,
  5. korzyści z logistyki odzysku w ramach łańcucha dostaw,
  6. audyt ekologiczny przedsiębiorstwa – jak wdrożyć zasady logistyki odzysku we własnym łańcuchu dostaw?
  7. CSR – biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i podstawy,
  8. najlepsze praktyki – logistyka odzysku w działaniach marketingowych, sprzedażowych i w tworzeniu CSR – przykłady,

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener:

Specjalista w zakresie logistyki odzysku

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w zakresie logistyki i edukacji odzysku.

]]>