Inventum » kurs specjalista ds. ochrony środowiska
kurs specjalista ds. ochrony środowiska

Tytuł szkolenia:

Specjalista ds. ochrony środowiska

Miejsce szkolenia:

Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych:

90-140 godzin (lub w zależności od potrzeb)

Program szkolenia:

 1. Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój
 2. Ekologiczne podstawy ochrony środowiska
 3. Zintegrowane systemy zarządzania środowiskiem
 4. Zagrożenia pedosfery
 5. System informacji geograficznej (GIS)
 6. Ekotoksykologia
 7. Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych
 8. Technologie oczyszczania ścieków
 9. Gospodarka odpadami
 10. Projektowanie w ochronie środowiska
 11. Technologie przetwarzania odpadów
 12. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
 13. Prawne aspekty ochrony środowiska
 14. Aplikowanie o środki na ochronę środowiska

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener:

Lidia Rembiasz-Kantor

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w zakresie ekologii. Ponad 5 letni staż pracy w Małopolskim Inspektoracie Środowiska oddział w Nowym Sączu. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń finansowanych z UE dotyczących ekologii, ochrony środowiska, zanieczyszczeń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.