Inventum » gospodarka odpadami komunalnymi
gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Tytuł szkolenia:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Miejsce szkolenia:

Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych:

8-16 godzin (w zależności od potrzeb)

Efekty kształcenia założone do osiągnięcia:

Uczestnicy podczas szkolenia gospodarki odpadami komunalnymi będą wiedzieli jak będzie wyglądał model gospodarki odpadami obowiązujący od lipca 2013 roku. Osoby biorące udział w kursie będą znali zasady ewidencji gospodarki odpadami, uczestnicy poznają także aktualny stan prawny. Głównym założeniem szkolenia gospodarki odpadami komunalnymi jest przedstawienie i wyjaśnienie osobom zajmującym się zagadnieniami gospodarki odpadami nowych obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

Program szkolenia:

  1. Obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z przepisów prawa
  2. Porównanie modelu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach – porównanie dotychczasowych i nowych rozwiązań w odniesieniu do nowelizacji
  3. Składowanie odpadów
  4. Nowe rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi- ujęcie praktyczne
  5. Opłaty i kary za nieprzestrzegania zapisów ustawy

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener:

Lidia Rembiasz-Kantor

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w zakresie ekologii. Ponad 5 letni staż pracy w Małopolskim Inspektoracie Środowiska oddział w Nowym Sączu. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń finansowanych z UE dotyczących ekologii, ochrony środowiska, zanieczyszczeń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.