Inventum » fotowoltaika
fotowoltaika

Tytuł szkolenia:

Fotowoltaika

Miejsce szkolenia:

Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych:

40-90 godzin (w zależności od potrzeb)

Program szkolenia:

Budowa i zasada działania ogniw fotowoltaicznych
Rodzaje systemów fotowoltaicznych
Kompatybilność elektro-magnetyczna systemów PV
Magazynowanie energii elektrycznej
Kontrola procesu wytwarzania energii
Zabezpieczenia w systemach fotowoltaicznych
Instalacja, monitorowanie i obsługa systemów fotowoltaicznych

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener:

Radosław Szlagowski

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w w/w zakresie. Przeprowadził ponad 700 godzin szkoleń dla przedsiębiorców; Brał udział w tworzeniu biznes planu i restrukturyzacji oraz udzielał usług konsultingowych (doradztwo ekonomiczne, prawne, ekologiczne).

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.