Inventum » fotowoltaika i budynki pasywne
fotowoltaika i budynki pasywne

Tytuł szkolenia:

Fotowoltaika i budynki pasywne

Miejsce szkolenia:

Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych:

40-90 godzin (w zależności od potrzeb)

Program szkolenia:

systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne, instalacja systemów PV oraz monitorowanie ich pracy, fotowoltaika zintegrowana w budownictwie – technologia BIPV, finansowanie instalacji PV w Polsce – programy ramowe UE, metody instalacji systemów PV oraz monitorowania ich pracy.

BUDYNKI PASYWNE – proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i wentylacji

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener:

Radosław Szlagowski

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w w/w zakresie. Przeprowadził ponad 700 godzin szkoleń dla przedsiębiorców; Brał udział w tworzeniu biznes planu i restrukturyzacji oraz udzielał usług konsultingowych (doradztwo ekonomiczne, prawne, ekologiczne).

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.