Inventum » budynki energooszczędne
budynki energooszczędne

Tytuł szkolenia:

Budynki energooszczędne

Miejsce szkolenia:

Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych:

60-120 godzin (w zależności od potrzeb)

Program szkolenia:

podstawy prawne, rozwiązania architektoniczne – dyrektywy UE, rozporządzenia, programy rządowe, wymagania techniczne, rozwiązania energooszczędne konstrukcji budynku, metody obliczani zapotrzebowania mocy na potrzeby ogrzewania, sezonowe zapotrzebowanie ciepła, materiały i wyroby budowlane, dobór źródeł ciepła.

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener:

Radosław Szlagowski

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w w/w zakresie. Przeprowadził ponad 700 godzin szkoleń dla przedsiębiorców; Brał udział w tworzeniu biznes planu i restrukturyzacji oraz udzielał usług konsultingowych (doradztwo ekonomiczne, prawne, ekologiczne).

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.