Inventum » proekologiczne rozwiązania w firmie
proekologiczne rozwiązania w firmie

Tytuł szkolenia:

Rozwiązania proekologiczne w Firmie

Miejsce szkolenia:

Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych:

40-60 godzin (w zależności od potrzeb)

Efekty kształcenia założone do osiągnięcia:

Uczestnicy/ki szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie rozwiązań ekologicznych, w tym, wiedzę z zakresu rozwiązań ekologicznych oraz zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w swojej firmie, w tym: fotowoltaiki. wiatraków, jak również dowiedzą się jak taką inwestycję finansować. Dodatkowo przewidujemy panel poświęcony optymalizacji kosztów energii w działalności. Szkolenie prowadzone będzie w sposób praktyczny i jak najbardziej efektywny. W zależności od potrzeb uczestników/uczestniczek stosowane będą wykłady, dyskusje, burze mózgów, stadium przypadku – case study oraz pracę w małych grupach.

Program szkolenia:

 1. Zasoby, potencjał i możliwości wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii – wady i zalety stosowanych rozwiązań
 2. Energetyka prosumencka
 3. Biomasa
  • Biouprawy
  • Biopaliwa gazowe – biogaz (rodzaje i sposoby otrzymywania)
  • – biogazownie rolnicze
   – z oczyszczalni ścieków
   – generatory zasilane biogazem,

  • Wykorzystanie biomasy odpadowej
  • Zastosowanie i czynniki ekonomiczne
  • Praktyczne przykłady rozwiązań instalacji na biomasę w mikroprzedsiębiorstwach
  • Analiza finansowa i ekonomiczna
  • Analiza kosztów i korzyści wybranego projektu inwestycyjnego
 4. Energia wiatru
  • Strefy energetyczne wiatru w Polsce
  • Podstawy działania i budowa elektrowni wiatrowej, przykłady, silniki i generatory wiatrowe, realizacja inwestycji.
  • Możliwości zastosowania i montaż
  • Elektrownie wiatrowe w Polsce i na świecie
  • Przykładowe instalacje małych wiatraków w mikroprzedsiębiorstwach
  • Analiza finansowa i ekonomiczna
  • Analiza kosztów i korzyści wybranego projektu inwestycyjnego
 5. Energia geotermalna
  • Mapa gęstości strumienia cieplnego na obszarze Polski
  • Pompy ciepła – rodzaje pomp w kontekście ich zastosowania dla przedsiębiorców, montaż, korzyści z zastosowania
  • Przykładowe rozwiązanie pompy ciepła w mikroprzedsiębiorstwach
  • Analiza finansowa i ekonomiczna
  • Analiza kosztów i korzyści wybranego projektu inwestycyjnego
 6. Energia Słoneczna
  • Kolektory wodne i ich zastosowanie
  • Panele fotowoltaiczne i ich zastosowanie
 7. Rozwój przemysłu na świecie
  • Nowe produkty (hybrydy ogrzewanie wody + produkcja prądu)
  • Nowe produkty (panele fotowoltaiczne)
  • Nowe materiały budowlane (dachy)
  • Magazyny energii
 8. Wykorzystanie energii słonecznej w praktyce
  • Nasłonecznienie w Europie
  • Nasłonecznienie w Polsce
  • Wykorzystanie produktów czerpiących energię ze słońca
 9. Technika
  • Budowa i działanie kolektora wodnego
  • Budowa i działanie panela fotowoltaicznego
 10. Przykłady wykorzystania fotowoltaiki u naszych sąsiadów
 11. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji prądu w Polsce
 12. Urządzenia do produkcji prądu
 13. Uzyski i Przychody

Trener:

Lidia Rembiasz-Kantor

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w zakresie ekologii. Ponad 5 letni staż pracy w Małopolskim Inspektoracie Środowiska oddział w Nowym Sączu. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń finansowanych z UE dotyczących ekologii, ochrony środowiska, zanieczyszczeń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.