Inventum » Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

Miejsce szkolenia:

ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz

Liczba godzin szkoleniowych:

16 godzin (4 godziny teorii, 12 godzin praktycznych)

Efekty kształcenia założone do osiągnięcia:

Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadał będzie:

 • większą świadomość swoich planów i celów zawodowych,
 • umiejętność realnej oceny posiadanego doświadczenia i kompetencji,
 • umiejętność profesjonalnego przygotowywania dokumentów
 • aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • świadomość swoich mocnych stron, talentów i możliwości ich
 • wykorzystania na rynku pracy, informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy,
 • umiejętność i znajomość skutecznych metod poszukiwania pracy.

Program szkolenia:

I dzień: DORADZTWO ZAWODOWE – ZAJĘCIA GRUPOWE

 • Metody poszukiwania pracy
 • Zalety i wady oraz skuteczność poszczególnych metod poszukiwania pracy
 • Twórcze myślenie w poszukiwaniu pracy
 • – odkrywanie nowych metod poszukiwania pracy,
  – stworzenie przez każdego uczestnika mapy poszukiwania pracy,
  – gra grupowa z wykorzystaniem burzy mózgów i myślenia przez analogię,
  – CV i list motywacyjny jako podstawowe dokumenty aplikacyjne.

 • Rozmowa kwalifikacyjna – jak przygotować się do rozmowy.
 • – na co zwraca uwagę pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  – rola pierwszego wrażenia.
  – pytania i odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  – jak przekonać pracodawcę żeby zatrudnił właśnie mnie

Trener:

mgr Elżbieta Liwosz

Opis kwalifikacji trenera:

Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego (Uniwersytet Warszawski), zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego (Wyższa Szkoła Handlu i Finansów w Warszawie), zarządzania projektami Europejskiego Funduszu Społecznego (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) oraz zawodoznawstwo (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od 20 lat pracownik publicznych służb zatrudnienia, pełniła funkcje kierownika pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń, doradcy zawodowego II stopnia. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy – certyfikat, uprawnienia do szkolenia liderów klubu pracy – oba wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Posiada 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Jest autorem szeregu opracowań, w tym współautorem podręczników dla liderów klubu pracy: „Klub Pracy” – program szkolenia i „Szukam pracy” wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymała wiele wyróżnień, między innymi: nagroda i stopnia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy za osiągnięcia w opracowywaniu programów przeciwdziałających bezrobociu, nagroda i stopnia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy za osiągnięcia w dziedzinie współpracy z samorządami i innymi partnerami społecznymi. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Autorka programów modułowych w wersji blended learning (2011).

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.