Inventum » ekobiznes
ekobiznes

EKObiznes się opłaca!

Bezpłatne szkolenia finansowane z UE

Dla kogo:

Grupę docelową projektu stanowi 48 przedsiębiorstw – W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), prowadzących działalność gospodarczą w sektorze przetwórstwa przemysłowego na terenie Polski Wschodniej z województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego i ich pracownicy/e – 240 UP(w tym min 72 kobiety, 48 osób w wieku powyżej 50 lat )

Co zyskujesz:

Każde przedsiębiorstwo zostanie objęte:

 • Doradztwem na początku udziału w projekcie – 6h zegarowych/przedsiębiorstwo – W ramach Doradztwa zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb w zakresie rozwiązań proekologicznych mająca na celu: analizę danego przedsiębiorstwa pod kątem dotychczasowo stosowanych rozwiązań proekologicznych, zidentyfikowanie w każdym przedsiębiorstwie objętym wsparciem kierunków działań strategiczno-naprawczych, określenie luk kompetencyjnych pracowników i tematyki szkoleń niezbędnych do przeprowadzenia działań na końcu uczestnictwa w projekcie.
 • Szkoleniami (1 do wyboru):
  – Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (48h)
  – Rozwiązania ekologiczne i źródła ich finansowania (48h)
  – Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska (48h)
 • Doradztwem na zakończenie udziału w projekcie – 10h zegrowych/przedsiębiorstwo -W ramach Doradztwa na podstawie raportu z przeprowadzonej szczegółowo analizy potrzeb i w porozumieniu z kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem zostanie opracowany dokument stanowiący program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych (zgodnie z zakresem szkolenia, w którym uczestniczył dany UP) dla każdego przedsiębiorstwa objętego wsparciem.

  POMAGAMY NA KAŻDYM ETAPIE!

  Zapraszamy do kontaktu!
  INVENTUM Sp. z o.o.
  Tel. (18) 521 10 18
  biuro@inventum-global.pl

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.