Inventum » Akademia Waste Management
Akademia Waste Management

OPIS SPOTKAŃ

W pierwszej kolejności zapraszamy przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy już dziś aktywnie uczestniczą w kreowaniu gospodarki odpadami.

W ramach uczestnictwa w projekcie każdy przedsiębiorca uczestniczyć będzie w cyklu seminariów i warsztatach szkoleniowych:

4 dwudniowe zjazdy (weekendy) pokrywamy wszelkie koszty

Tematy warsztatów

 • Model biznesowy zarządzania odpadami;
 • Systemowe rozwiązania gospodarki odpadami na przykładzie Szwecji;
 • Komunikacja środowiskowa;
 • Istota gospodarki odpadami;
 • Metody zbiórki odpadów;
 • Techniki sortowania odpadów;
 • Systemy zagospodarowania odpadów;
 • Recykling;
 • Zarządcze aspekty gospodarki odpadami;
 • Ekologiczne aspekty gospodarki odpadami;
 • Podstawy prawne obowiązujące w PL i UE.

Państwa bezpłatny pobyt obejmuje:

 • Nocleg wraz ze śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego, obiad, kolacja oraz przerwy kawowe podczas zjazdów,
 • Wykwalifikowana Szwedzko-Polska kadra trenerska,
 • Materiały dydaktyczno-szkoleniowe,
 • Basen, sauna oraz jacuzzi – GRATIS!,
 • bezpłatny dostęp do Internetu,

Miejsca Seminariów:

Karpacz, Gniezno

CEL PROJEKTU

Wejście w życie tzw. „ustawy śmieciowej” (ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)), z dniem 1 lipca 2013 r. to milowy, ale dopiero pierwszy krok, w rozwiązaniu problemu segregacji odpadów w naszym Kraju. Pierwszy, bo nakazanie mocą regulacji prawnej faktycznie jeszcze nie rozwiązuje problemu. Jak więc sobie z nim poradzić? Co należy zrobić aby rozwiązać problem śmieci w Polsce? Naszym zdaniem przede wszystkim należy zdobyć wiedzę jak rozwiązali go najlepsi. Najlepsi, czyli Ci, który już mają doświadczenie w walce z odpadami, wiedzę o nowoczesnych technikach utylizacji, ale w głównej mierze o recyklingu czyli zawartych w nich surowcach.

Głównym celem naszego projektu „AKADEMIA WASTE MANAGEMENT” jest pokazanie, jak można racjonalnie gospodarować odpadami, jak je segregować, ale przede wszystkim, co można uzyskać odpowiednio je wykorzystując. Zalegające dziś na wysypiskach w całej Polsce odpady, są wielkim obciążeniem, ale nikt nie widzi, że jednocześnie stanowią ogromną składnicę surowców. Rzadko kto rozumie, że pomysł na zagospodarowanie choćby niewielkiej ilości śmieci to pomysł na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Prawdziwym jest więc stwierdzenie, że „pieniądz tkwi w śmieciach” albo lepiej, że „pieniądze leżą na wysypiskach”. Cały szkopuł polega na tym, iż cały czas jest to niezauważane, ignorowane lub zupełnie niedoceniane źródło dochodu.

Zgodnie z danymi Eurostatu, szacuje się, że każdy mieszkaniec Polski wytwarza rocznie ok. 300 kg. odpadów zatem w całej Polsce powstaje aż 12 mln ton odpadów rocznie! Od Cypru, który produkuje najwięcej odpadów w Europie, jest to wynik aż o dwa i pół razy niższy, ale czy jest to jednak nasz sukces? Czy naprawdę wiemy jaka jest różnica między Polską a krajami wysokorozwiniętymi, które można uznać za liderów w przetwarzaniu odpadów, takimi jak Szwecja, Niemcy, czy Dania? Formalnie dzisiaj w Polsce problem śmieci mocą prawa został przerzucony na barki samorządów, które lepiej lub gorzej muszą sobie z nim radzić. Zazwyczaj traktują go jako zło konieczne, będące źródłem troski i kosztów. Natomiast my proponujemy aby wykreować popyt na odpady, bo to zamienia coś zbędnego na surowiec, który przynosi zyski.

Jak potencjał, który kryje się w odpadach wykorzystali najlepsi?

Opracowany przez Szwecję system gospodarowania odpadami stał się tak efektywny, że obecnie nie tylko przetwarza ponad 90% swoich odpadów, ale nawet je importuje (ponad 800 tys. ton rocznie –dane źródło: www.oilprice.com). Szwecja, mimo że nie posiada żadnych zasobów węgla, ropy ani gazu ziemnego, jest prawie niezależna od paliw kopalnianych w kwestii ogrzewania.

Szczegółowe informacje

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.