Inventum » regulaminy
regulaminy

Warunki świadczenia usług Edukacyjnych Inventum

W celu ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług Firma Inventum zamieszcza – Warunki świadczenia usług Edukacyjnych Inventum, gdzie mogą Państwo zapoznać się z informacjami dotyczącymi:

 1. Obowiązki wykonawcy,
 2. warunki i tryb rekrutacji,
 3. wymagania oraz tryb oceny kadry dydaktycznej,
 4. parametry oferty szkoleniowej,
 5. zasady organizacji procesu kształcenia,
 6. wymogi dotyczące materiałów szkoleniowych,
 7. zasady walidacji efektów kształcenia,
 8. dokumenty potwierdzające uzyskane kompetencje,
 9. ewaluacja procesu kształcenia,
 10. tryb wnoszenia opłat,
 11. zasady reklamacji usługi edukacyjnej,
 12. zarządzanie jakością usług edukacyjnych.

Warunki świadczenia usług edukacyjnych

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.