Certyfikaty i wyróżnienia

Promując ideę uczenia się przez całe życie, dbamy o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych przez Nas usług. Inventum posiada wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nadany przez Wojewódzki Urząd Pracy Nr ewidencyjny: 9474 Inventum sp. z o.o. stosuje Standard Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, który określa najwyższe standardy jakości usług szkoleniowych.

Inventum posiada CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001

Inventum posiada ZNAK JAKOŚCI Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Inventum posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nadany przez Wojewódzki Urząd Pracy Nr ewidencyjny: 2.12/00139/2013

Inventum posiada status Akademii Edukacyjnej w standardzie VCC

Inventum posiada status Partnera Egzaminacyjnego w standardzie VCC

]]>