Inventum » aktualności
aktualności
17-08-2016
Młodzież z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, rozpoczęła 8-dniowy, wyjazdowo-wypoczynkowy pobyt w Ośrodku Sportowym SANGOS w Górkach Wielkich w powiecie cieszyńskim. Inventum sp. z o.o. w ramach projektu  „Razem, więcej, lepiej”  organizuje pobyt integracyjny dla młodzieży w wieku z pieczy zastępczej w terminie 16.08-23.08.2016r. 12 uczestników w trakcie pobytu będzie odbywać zajęcia kształtujące umiejętności osobiste i interpersonalne, mających na celu wzmocnienie wiary we własne możliwości, budowanie relacji międzyludzkich i doskonalenie umiej...
11-08-2016
W terminie od 23.07 do 01.08. 2016 r. odbyła się kolonia dla 30 dzieci z programem profilaktycznym w Krasnobrodzie. Dzieci wraz z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną bardzo aktywnie spędziły 10 dni w malowniczej miejscowości turystycznej, położonej na Roztoczu Lubelskim. Piękna pogoda towarzyszyła im niemal do końca kolonii. W pierwszym dniu kolonii wychowawcy zorganizowali zabawy integracyjne w celu zapoznania dzieci ze sobą oraz pomocy w nawiązaniu nowych przyjaźni. Codzienne zajęcia socjoterapeutyczne z wychowawcą, pozwoliły dzieciom na omówienie problemów dnia codzie...
05-08-2016
Zakończyliśmy indywidualne szkolenie zawodowe dla osoby niepełnosprawnej p.n. Ogrodnik terenów zielonych. Uczestnik podczas kursu nabył podstawowe wiadomości z zakresu ogrodnictwa, poznał najważniejsze rośliny wykorzystywane w ogrodnictwie oraz sposoby ich pielęgnacji. Nauczył się również tworzyć proste koncepcje projektowe na papierze oraz w programie komputerowym. Szkolenie zakończyło się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia....
28-07-2016
Zakończyliśmy indywidualne szkolenie zawodowe dla osoby niepełnosprawnej p.n. \\\\\\\"Kucharz z carvingiem\\\\\\\". Uczestniczka zapoznała się ze sztuką carvingu, poznała podstawowe cięcia i techniki rzeźbienia w owocach i warzywach, a także samodzielnie tworzyła proste i złożone dekoracje potraw. Szkolenie zakończyło się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia....
19-07-2016
W ramach programu aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z woj. małopolskiego INVENTUM prowadzi w Krakowie trzy szkolenia zawodowe - Kucharz z carvingiem, Ogrodnik terenów zielonych, Recepcjonistka. Program szkoleń dopasowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości....
19-07-2016
Zakończył się wyjazdowy warsztat dla ośmiu uczestników projektu „Krok w przyszłość”.   Uczestnicy warsztatów odbyli 20 godzinny trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz 2 godzinne zajęcia indywidualne  z doradcą zawodowym. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W ramach projektu uczestnicy mogli poszerzać swoje kwalifikacje i spędzić 8 dni nad Morzem Bałtyckim.   Szkolenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskieg...
18-07-2016
Firma Inventum zakończyła realizację pierwszej podróży studyjnej organizowanej dla przedstawicieli grup odnowy wsi województwa dolnośląskiego.  Tematyką podróży studyjnej było tworzenia oferty turystycznej, jako dodatkowego źródła dochodu dla mieszkańców terenów wiejskich. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję poznać dziedzictwo kulturowe wsi lubelskiej w wielu postaciach oraz zapoznali się z ofertą obiektów w ramach EKOMUZEUM LUBLESZCZYZNY. W trakcie warsztatów tematycznych uczestnicy próbowali swoich sił w starych zawodach jak tkactwo, pszczelarstwo, kowalst...
14-07-2016
Firma Inventum rozpoczęła bezpłatne szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy” w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych pt. „Dobry start!!!-Program aktywizacji zawodowej młodzieży NEET” Uczestnicy projektu korzystają z poradnictwa indywidualnego, wsparcia psychologicznego, poradnictwa grupowego, oraz szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy”. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy odbędą 3 miesięczny staż....
12-07-2016
Inventum organizuje kolonię z programem profilaktycznym w Krasnobrodzie dla 30 dzieci. Kolonia rozpocznie się 23 lipca i potrwa 10 dni. Dzieci spędzą czas z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną w malowniczej miejscowości turystycznej położonej na Roztoczu Lubelskim. Program pobytu obejmuje: wycieczki, zajęcia i rozgrywki sportowe, grę terenową, zajęcia plastyczne, organizację dyskotek i ognisk, codzienne spotkania w grupach, zajęcia socjoterapeutyczne.   Wypoczynek organizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble...
04-07-2016
W niedzielę 3.07.2016r. Inventum sp. z o.o.  zorganizowało w gminie Kłoczew (woj. lubelskie), imprezę plenerową o charakterze kulturalnym pod nazwą „Jarmark tkactwa i lnu”.  Impreza odbyła się na placu gminnym w Kłoczewie i cieszyła zainteresowaniem mieszkańców. Wydarzenie zorganizowano  po raz pierwszy i miało na celu zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego, jakim jest tradycyjna obróbka lnu i tkactwo. W programie znalazły się m.in. takie atrakcje, jak: warsztaty tkactwa dla młodzieży prowadzone przez członkinie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gózd, wystawa ...
«Poprzednia    Następna »
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.