Inventum » aktualności
aktualności
18-06-2021

Szkolenia z zakresu Małej Gastronomii w Gminie Brzozie.

Z radością rozpoczynamy kurs z zakresu Małej Gastronomii w gminie Brzozie. Szkolenie/kurs ten realizowany jest w ramach projektu: " Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Brzozie" współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej . Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania . Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata- 2014-2020"
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.