Inventum » aktualności
aktualności
14-08-2018

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KOMPLEKSOWE WSPARCIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE OSÓB Z NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW NOWOSĄDECKIEGO I LIMANOWSKIEGO"

Projekt „Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego i limanowskiego” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu było zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 27 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych województwo małopolskim. Realizacja obejmowała szkolenie zawodowe zakończone certyfikacją. W ramach projektu Uczestnik/czka brała udział w kursach:
  • Pracownik biurowy z podstawami obsługi komputera
  • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
  • Operator suwnic z uprawnieniami UDT
  • Magazynier z uprawnieniami SEP
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.