Inventum » aktualności
aktualności
13-10-2017

SZKOLENIE FLORYSTA – BUKIECIARZ - zakończone

Firma Inventum Sp. z o.o. zakończyła 100 godzinne szkolenie "Florysta - bukieciarz" dla 5 osób. Szkolenie zostało zrealizowane w terminie od 11.09.17 - 04.10.17r.   Po szkoleniu Uczestnicy przystąpili do egzaminu podnoszącego kwalifikacje zawodowe. Każdy Uczestnik otrzymał certyfikat. W ramach projektu Uczestnicy mogli poszerzyć swoje kwalifikacje i nabyć nowe umiejętności potrzebne na lokalnym rynku pracy. Poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej na szkoleniu Uczestnicy zwiększyli umiejętności poruszania się po lokalnym rynku pracy. Szkolenie niewątpliwie pomogło w odkryciu własnego potencjału oraz predyspozycji zawodowych Uczestników. Szkolenie było współfinansowane w ramach projektu "Wbrew barierom" ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020 dla Osi Priorytetowej 8. Rynek Pracy dla Działania 8.2. Aktywizacja Zawodowa. Numer projektu: RPMP.08.02.00-12-0111/15.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.